szybki kontakt
667 999 936

Zarządzanie obiektami komercyjnymi oraz użyteczności publicznej wymaga ścisłego i dokładnego dopasowania działań do standardów i specyfiki pracy organizacji, przez którą wykorzystywana jest dana nieruchomość. W tym celu zestaw usług i obowiązków zarządczych świadczonych przez Aqua Serwis SA jest każdorazowo tworzony w oparciu o indywidualne ustalenia z klientem co pozwala nam na przygotowanie oferty „szytej na miarę”.


Obszary działań Aqua Serwis SA obejmują:

 • Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym;
 • Bieżąca konserwacja urządzeń technicznych;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, w szczególności Książki Obiektu zgodnie z art. 64 Ustawy – Prawo Budowlane;
 • Utrzymanie w należytej sprawności instalacji i urządzeń technicznych;
 • Przygotowanie wieloletniego planu potrzeb remontowych wraz z prognozą kosztów i propozycją ich optymalizacji;
 • Prowadzenie remontów oraz specjalistyczny nadzór pracowników branżowych firmy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczych oraz remontowych;
 • Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne, w tym doradztwo specjalistyczne np. w zakresie oceny efektywności inwestycji;
 • Wykonywanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego (zgodnie z art. 62 Ustawy – Prawo Budowlane) i innymi obowiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej, urządzeń wymagających nadzoru UDT, itd.);
 • Współpraca ze specjalistycznymi serwisami;
 • Stała gotowość do interwencji w przypadkach awarii;
 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów – komercjalizacja powierzchni, itp;
 • Bieżąca kontrola kosztów oraz działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych;
 • Ubezpieczenie nieruchomości w zakresie żądanym przez Inwestora;
 • Wykonywanie innych prac na zlecenie Inwestora;

 

W celu zapewnienia optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości - dysponujemy własną bazą sprzętową, w tym urządzeniami specjalistycznymi. Współpracujemy również z grupą dostawców i wykonawców będących liderami w swoich branżach.

Nowoczesny system zarządzania Spółką realizowany przez kadrę menedżerską pozwala przygotować ofertę, której zaplanowane i profesjonalne działania zapobiegają niepożądanym wydarzeniom oraz minimalizują ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych i niekorzystnych dla nieruchomości zdarzeń. Hołdujemy prostej i przejrzystej zasadzie profilaktyki i przeciwdziałania awariom poprzez obsługę ponad 4000 akcji i działań serwisowych rocznie: „zapobiegamy - a nie naprawiamy po faktach”.

 
Tak to robimy w Afrykarium

mapa strony    /      kontakt

backtotop

Copyright 2015 - Aqua Serwis SA. All rights reserved.