szybki kontakt
667 999 936

Dynamiczny i linearny postęp technologiczny zmienił rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonujemy. Stopień zaawansowania wielu technologii i złożoność procesów nie pozwala nam na poruszanie się w wielu dziedzinach bez pomocy specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Tak jak nie naprawiamy już zepsutego auta za pomocą prostych narzędzi, nie będziemy również w stanie zarządzać i dbać o obiekt budowlany bez opieki i nadzoru zespołu specjalistów, którzy posiadają oraz stale rozwijają spektrum swoich kompetencji i uprawnień.

Misją spółki Aqua Serwis SA jest przejęcie odpowiedzialności i obowiązków właściciela nieruchomości w skomplikowanych obszarach zarządczych, których poprawne prowadzenie gwarantuje prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie obiektu.

Celem naszych działań jest świadczenie usług o najwyższej jakości, pozwalających jednocześnie zredukować koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. Zespół Aqua Serwisu stoi na stanowisku, że nie sztuką jest samo zarządzanie nieruchomością - sztuką jest zarządzanie nią w sposób, który z jednej strony zagwarantuje spokojny sen jej właścicielowi - zaś z drugiej pozwoli mu na maksymalizację zysków generowanych przez nieruchomość. Aby uzyskać taki efekt, w większości przypadków konieczne jest przeprowadzenie modernizacji w zakresie infrastruktury technicznej budynku, które pozwolą na optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Jesteśmy liderem we wprowadzaniu tego typu nowatorskich rozwiązań i pomysłów. Wyprzedzamy innych we wdrażaniu nowych standardów i dążymy do wykorzystywania dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawniać i zoptymalizować proces zarządzania. Wizja wygodnego i bezpiecznego życia, z biegiem lat staje się rzeczywistością, tą rzeczywistość kreuje również Aqua Serwis, co potwierdza zadowolenie naszego klienta - to dla niego i dzięki niemu jesteśmy.

mapa strony    /      kontakt

backtotop

Copyright 2015 - Aqua Serwis SA. All rights reserved.